Starptautiskā Austrumu deju Festivāla AZURE 2018 ietvaros tiek rīkots VII. Atklātais Latvijas Kauss!

Konkurss ir atvērts dalībniekiem no jebkuras valsts.

Solo kategorijās konkursa dalībniekiem jābūt reģistrētiem vismaz vienai meistarklasei Festivāla laikā.

Grupu kategorijās diviem dalībniekiem no grupas jābūt reģistrētiem vismaz vienai meistarklasei Festivāla laikā.

Konkursa noteikumi

Solo kategorijas:

Juvenals Solo (no 8-12 gadiem)
- Orientāls
- Folklora
- Fusion & Show-bellydance

Juniors Solo (no 12-15 gadiem)
- Orientāls
- Folklora
- Fusion & Show-bellydance


Pieaugušie Solo (no 16 gadiem un vairāk)
- Orientāls
- Folklora
- Baladi & Šabi solo (except street shaabi style)
- Fusion & Show-bellydance

Seniori Solo (no 40 gadiem un vairāk)

Profesionāļi (no 18 gadiem un vairāk)

Grupu kategorijas: (no 2 dalībniekiem un vairāk):

- Grupas Orientāls
- Grupas Folklora
- Grupas Fusion & Show-bellydance
Dalībnieku noteikumi

Seniori