Starptautiskā Austrumu deju Festivāla AZURE 2016 ietvaros tiek rīkots VI. Atklātais Latvijas Kauss!

Konkurss ir atvērts dalībniekiem no jebkuras valsts.

Solo kategorijās konkursa dalībniekiem jābūt reģistrētiem vismaz vienai meistarklasei Festivāla laikā.

Grupu kategorijās diviem dalībniekiem no grupas jābūt reģistrētiem vismaz vienai meistarklasei Festivāla laikā.

Konkursa noteikumi

Solo kategorijas:

- Amatieri (no 16-39 gadiem)
- Senjori-amatieri (no 40 gadiem un vairāk)
- Senjori-instruktori (no 40 gadiem un vairāk)
- Profesionāļi (no 18 gadiem un vairāk)
- Show bellydance solo (no 16 gadiem un vairāk)
- Baladi & Šabi solo (no 16 gadiem un vairāk)

Grupu kategorijas: (no 2 dalībniekiem un vairāk):

- Grupas Oriental & Show
- Grupas Folklora
Dalībnieku noteikumi


Amatieri Solo

Vecums un prasības dalībniekiem: dalībnieces no 16-39 gadiem, kuru profesija nav saistīta ar dejām.
Jādejo deja oriental stilā.
Finālā dejo dalībnieces izvēlētās mūzikas pavadībā līdz 3 minūtēm, tā var būt:

- Klasiskais „mežanse”, instrumentālā kompozīcija „oriental” stilā
- Arābu klasiskā mūzika vai dziesma (tarab)
- Mūsdienu arābu dziesma oriental stilā
- Nav pieļaujams „pop” vai „tehno” mūzikas stils.

Drum solo (solo bungu pavadījumā) nedrīkst būt ilgāks par 30% no kopējās kompozīcijas.
Kostīmam ir jāatbilst dejas stilam.
No aksesuāriem drīkst izmantot tikai sagates vai lakatu.

Ja kategorijā būs piereģistrējušās vairāk kā 7 dalībnieces, tiks organizēts pusfināls. Pusfinālā dalībnieces dejo savu izvēlēto deju līdz 1 minūtei.


Senjori-amatieri solo

Vecums un prasības dalībniekiem: dalībnieces no 40 gadiem un vairāk, kuru profesija nav saistīta ar dejām.

Jādejo deja oriental stilā.

Finālā dejo dalībnieces izvēlētās mūzikas pavadībā līdz 3 minūtēm, tā var būt:
- Klasiskais „mežanse”, instrumentālā kompozīcija „oriental” stilā
- Arābu klasiskā mūzika vai dziesma (tarab)
- Baladi vai mūsdienu arābu dziesma oriental stilā
- Nav pieļaujams „pop” vai „tehno” mūzikas stils.

Drum solo (solo bungu pavadījumā) nedrīkst būt ilgāks par 30% no kopējās kompozīcijas.
Kostīmam ir jāatbilst dejas stilam.
No aksesuāriem drīkst izmantot tikai sagates vai lakatu.

Ja kategorijā būs piereģistrējušās vairāk kā 7 dalībnieces, tiks organizēts pusfināls. Pusfinālā dalībnieces dejo savu izvēlēto deju līdz 1 minūtei.


Senjori-instruktori solo

Vecums un prasības dalībniekiem: dalībnieces no 40 gadiem un vairāk, instruktori un deju studiju pasniedzēji.

Jādejo deja oriental stilā.

Finālā dejo dalībnieces izvēlētās mūzikas pavadībā līdz 3 minūtēm, tā var būt:
- Klasiskais „mežanse”, instrumentālā kompozīcija „oriental” stilā
- Arābu klasiskā mūzika vai dziesma (tarab)
- Mūsdienu arābu dziesma oriental stilā
- Nav pieļaujams „pop” vai „tehno” mūzikas stils.

Drum solo (solo bungu pavadījumā) nedrīkst būt ilgāks par 30% no kopējās kompozīcijas.
Kostīmam ir jāatbilst dejas stilam.
No aksesuāriem drīkst izmantot tikai sagates vai lakatu.

Ja kategorijā pieteiksies mazāk par 5 dalībniekiem, organizatoram ir tiesības atcelt šo kategoriju. Par to tiks paziņots pēc reģistrācijas beigām (26. maijā).

Ja kategorijā būs piereģistrējušās vairāk kā 7 dalībnieces, tiks organizēts pusfināls. Pusfinālā dalībnieces dejo savu izvēlēto deju līdz 1 minūtei.


Profesionāļi solo

Vecums un prasības dalībniekiem: dalībnieces no 18 gadiem, kuras ir deju pasniedzējas vai pelna naudu ar saviem priekšnesumiem.
Jādejo deja oriental stilā.

Finālā dejo dalībnieces izvēlētās mūzikas pavadībā līdz 4 minūtēm, tā var būt:
- Klasiskais „mežanse”, instrumentālā kompozīcija „oriental” stilā
- Arābu klasiskā mūzika vai dziesma (tarab)
- Mūsdienu arābu dziesma oriental stilā
- Nav pieļaujams „pop” vai „tehno” mūzikas stils.

Drum solo (solo bungu pavadījumā) nedrīkst būt ilgāks par 30% no kopējās kompozīcijas.
Kostīmam ir jāatbilst dejas stilam.
No aksesuāriem drīkst izmantot tikai sagates vai lakatu.

Ja kategorijā būs piereģistrējušās vairāk kā 7 dalībnieces, tiks organizēts pusfināls. Pusfinālā dalībnieces dejo improvizāciju pie organizatora izvēlētās mūzikas (kopējais iznāciens pa vairākām dalībniecēm līdz 1 minūtei un solo izpildījums katrai dalībniecei līdz 1 minūtei).

Pēc pusfināla rezultātiem, finālā piedalās 5 dalībnieces ar visaugstāko punktu skaitu.


Fusion & Show bellydance solo

Vecums: no 16 gadiem

Finālā dejo dalībnieces izvēlētās mūzikas (atļauta jebkura austrumu mūzika) pavadībā līdz 3 minūtēm.
Bellydance tehnika ir obligāta.
Atļauts izmantot aksesuārus, izņemot atklātu uguni, dzīvniekus, rāpuļus un kukaiņus.

Tiks vērtēts dažādu deju stilu sajaukums, oriģinalitāte, show elementi, kuros drīkst tikt izmantoti dažādi efekti, nestandarta kostīmi, priekšmeti.

Atļauts izmantot dekorācijas, kuras jāiznes pašam dalībniekam vai viņa palīgam 15 sekunžu laikā.
Visus priekšmetus un aksesuārus (arī spīdumus, konfektes utt.), kas paliek uz skatuves pēc priekšnesuma, savāc pats dalībnieks!

Ja kategorijā būs piereģistrējušās vairāk kā 7 dalībnieces, tiks organizēts pusfināls. Pusfinālā dalībnieces dejo savu izvēlēto deju līdz 1 minūtei.


Beladi & Šabi

Vecums: No 16 gadiem un vairāk

Dalībniekiem jādejo deja baladi vai šabi stilā.

Finālā dalībniece dejo savas izvēlētās mūzikas pavadībā līdz 3 minūtēm, mūzika var būt:
- Instrumentālā baladi kompozīcija; baladi – progresija
- Dziesma baladi
- Dziesma šabi stilā
Dejai jābūt izpildītai raksturīgajā stilā un manierē, stilam atbilstošā kostīmā.

Nav vēlams izpildījums oriental stilā šājā kategorijā.

Ja kategorijā būs piereģistrējušās vairāk kā 7 dalībnieces, tiks organizēts pusfināls. Pusfinālā dalībnieces dejo savu izvēlēto deju līdz 1 minūtei.


GRUPAS (no 2 dalībniekiem un vairāk)

Grupas „Oriental&Show”

Konkurss notiks vienā kārtā.
Kompozīcija līdz 3 min. 30 sek. (jebkura austrumu mūzika vai dziesma)
Bellydance tehnika obligāta.

Atļauts izmantot aksesuārus, izņemot atklātu uguni, dzīvniekus, rāpuļus un kukaiņus.
Atļauts izmantot dekorācijas, kuras jāiznes pašam dalībniekam vai viņa palīgam 15 sekunžu laikā.
Visus priekšmetus un aksesuārus (arī spīdumus, konfektes utt.), kas paliek uz skatuves pēc priekšnesuma, savāc dalībnieks!


Grupas „Folklora”

Konkurss notiks vienā kārtā.

Kompozīcija līdz 3 min. 30 sek.

Deja pie arābu valstu mūzikas, tai atbilstošā kostīmā, kas ietver tieši tam folkloras stilam raksturīgās manieres un kustības.

Atļauts izmantot tematiskus aksesuārus un priekšmetus, izņemot atklātu uguni.

Vērtēšanas kritēriji

Solo kategorijās vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā pēc sekojošiem kritērijiem:
1. Tēls (kostīms, grims, matu sakārtojums, atbilstība dejas stilam)
2. Tehnika (izpildījuma kvalitāte un estētika, maniere)
3. Kompozīcija (leksikas izmantošana dejā, kustību atbilstība mūzikas ritmam)
4. Kopējais iespaids (aktiermeistarība, individualitāte)

Grupas kategorijās vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā pēc sekojošiem kritērijiem:
1. Tēls (kostīmi, grims, matu sakārtojums, atbilstība dejas stilam)
2. Tehnika (izpildījuma kvalitāte un estētika, maniere)
3. Kompozīcija (leksikas izmantošana dejā, zīmējumi, kustību atbilstība mūzikas ritmam)
4. Sinhronitāte
5. Kopējais iespaids

Apbalvošana

Uzvarētāji nominācijās tiek apbalvoti ar Kausu, Uzvarētāja Diplomu un vērtīgu balvu.
Vietu ieguvēji nominācijās tiek apbalvoti ar medaļu, diplomu ar norādītu ieņemto vietu un dāvanu no organizātora.

Katrs dalībnieks saņem diplomu par piedalīšanos.

Festivāla “AZURE-2016” balvu fonds:

- Meistarklašu paka festivālā "Piramida" (Latvija)

- Meistarklašu paka festivālā "Oaze" (Lietuva)

- Meistarklašu paka festivālā "Sesam" (Baltkrievija)

- Festivāla “AZURE” meistarklašu apmeklējuma sertifikāti

- Oriģināls treniņtērps no festivāla “AZURE”

- un vairāk

Tiesnešu komisija

Aziza of Cairo (Ēģipte)
Sumaya (Baltkrievija)
Delanna (Vācija)
Pille Roosi (Igaunija)
Irinīta Jumān (Krievija, Latvija)
Reģistrācija

Lai piedalītos konkursā,  ir jāaizpilda pieteikums un jānosūta līdz 2016. gada 5. maijam, plkst. 10:00.

Reģistrēti skaitās tie dalībnieki, kas ir atsūtījuši pieteikumu un apmaksājuši reģistrācijas maksu.

Biļetes

Biļetes skatītājiem konkursa un atklātā skatuves uz vietas, 5 EUR.